Previous Expos

2015 Missouri Tech Expo

2014 Missouri Tech Expo

2013 Missouri Tech Expo